Za medije

RUBRIKA ZA MEDIJE

Mediji in njihovi predstavniki, novinarke in novinarji, so pomembni člen med nami in našimi potrošniki, poslovnimi partnerji in ostalo javnostjo. Posredovanju sporočil in informacij vsej javnosti so namenjene rubrike na tej strani.