Temeljna kvalifikacija

Redno usposabljanje

 

Program 2017

Sobota, 13.5.2017 ob 12:00 uri – 2017

Nedelja, 28.5.2017 ob 6.45 uri – 2017

 

Program 2016

Sobota, 3.6.2017 ob 6.45 uri – 2016

 

Program 2015

Nedelja, 21.5.2017 ob 6.45 uri – 2015

 

Program 2014

Sobota, 20.5.2017 ob 6.45 uri – 2014

 

Program 2013

Petek, 19.5.2017 ob 15.00 uri – 2013

 

Prijave v pisarni šole vožnje na glavni avtobusni postaji v Celju oz. na telefon: 03 42 53 425, 051 660 660; e-pošta: solavoznje@izletnik.si

 

 

Pridobitev temeljne kvalifikacije (KODA 95)

Priprave na izpit iz temeljne kvalifikacije za voznike/voznice motornih vozil v cestnem prometu:

Naslednje priprave na izpit: četrtek, 11.05.2017 ob 16:00 (izpit torek, 16.05.2017 ob 16:30).

Priprave potekajo v popoldanskem času od 16.30 ure do 19.30 ure v predavalnici Izletnik Celje d.o.o. na Aškerčevi ulici 20 v Celju.

 

 
 Prijave v pisarni šole vožnje na glavni avtobusni postaji v Celju oz. na telefon: 03 42 53 425; 051 660 660; e-pošta: solavoznje@izletnik.si

 

 

 

Temeljno kvalifikacijo (koda 95) morajo opraviti (od 10.09.2008) vsi vozniki, ki opravljajo javni prevoz potnikov in (od 10.09.2009) vsi vozniki, ki opravljajo javni prevoz blaga z vozili nad 3,500 kg.
Po uspešno opravljeni temeljni kvalifikaciji voznik dobi spričevalo na podlagi katerega na upravni enoti vloži pisno vlogo za vpis kode “95” v vozniško dovoljenje oz. se odloči za izdajo voznikove kartice.

Če nadzorni organ ugotovi, da voznik nima vpisane kode, se vozniku prepove nadaljevanje vožnje in se ga ustrezno sankcionira.
 

Voznik ima opravljeno temeljno kvalifikacijo (kodo 95) če;

  1.    Ima pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) do 10. 9. 2008
          za voznike avtobusov (D1 in D kategorija) in do 10. 9. 2009 za voznike
          tovornih vozil (C in CE kategorije).
  2.     Na dan 3. 8. 2001 opravljal delo voznika pa ni bil vpisan v evidenci zbornice
          (za dokazilo šteje potrdilo delodajalca).
  3.     Je zaključil srednje poklicno izobraževanje in si pridobil poklic voznika
          od 29. 12. 2006.
  4.     Opravi izpit Temeljne kvalifikacije voznik/ca v cestnem prometu

 

Za prijavo potrebujete:
•    kopijo osebnega dokumenta
•    kopijo vozniškega dovoljenja oz. potrdilo o opravljenem vozniškem izpitu
•    dokazilo o že opravljenih oz. priznanih poklicnih kvalifikacijah (NPK)
•    dokazilo o nameri zaposlitve pri podjetju s sedežem v Republiki Sloveniji predložijo kandidati, ki so državljani tretjih držav (Bosna in Hercegovina, Srbija, Makedonija, Albanija, Rusija, Ukrajina, Belorusija,…)
•    potrdilo o začasnem bivanju v RS Slovenija, če nimajo stalnega bivanja v SLO


Pridobitev temeljnih kvalifikacij so oproščeni vozniki:
•    vozil, pri katerih največja dovoljena hitrost ne presega 45 km/h;
•    vozil, ki jih uporabljajo slovenska vojska, policija, civilna zaščita ali gasilci;
•    vozil, na katerih se opravljajo preizkusne (testne) vožnje za tehnične izboljšave, popravila ali vzdrževanje novih ali obnovljenih vozil, ki še niso bila dana v uporabo;
•    vozil, ki se uporabljajo v nujnih primerih ali so namenjena za reševalne akcije;
•    vozil, ki se uporabljajo za učne ure vožnje za osebe, ki želijo pridobiti vozniško dovoljenje ali spričevalo o pridobitvi kvalifikacij in rednem usposabljanju;
•    vozil, ki prevažajo material in opremo, ki ju voznik uporablja pri svojem delu, če vožnja tega vozila ni voznikova glavna dejavnost;
•    vozil, ki se uporabljajo za lastne in osebne potrebe.

 

Nudimo vam opravljanje vozniškega izpita kakor tudi priprave in opravljanje izpita temeljne kvalifikacije za poklicne voznike. Naši visoko strokovno usposobljeni učitelji z dolgoletno prakso, ki so jo pridobivali pri našem prevoznem podjetju vam bodo pomagali z hitrim prijaznim usposabljanjem na poti do vašega cilja.

Po opravljenem izpitu in pridobljenem certifikatu boste lahko svoje kvalifikacije vpisali v vozniško dovoljenje oz. zahtevali izdajo izkaznice z izkazom temeljnih kvalifikacij pod kodo »95« evropske unije.

Prav tako lahko opravite pri naši avto šoli redno usposabljanje, ki je obvezno in ga morajo kandidati, ki so opravili prvi tečaj rednega usposabljanja, opravljati vsakih pet let v obsegu 35 ur lahko pa ga opravljate vsako leto v trajanju najmanj 7 ur. Usposabljanje morajo kandidati opraviti pred iztekom veljavnosti spričevala, ki potrjuje redno usposabljanje.Redno usposabljanje se izvaja v obliki obiskovanja obveznega tečaja in praktične izvedbe zahetvanih ciljev po katalogu znanj, potrebnih za pridobitev temeljnih kvalifikacij in izvajanje rednega usposabljanja.