Strinjam se s pravili in pogoji sodelovanja

1. Podatki o organizatorju nagradne igre

Organizator nagradne igre (v nadaljevanju nagradna igra) je Izletnik Celje d.d.

2. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija ponudbe Turistične agencije ITA oz. Izletnika Celje.

3. Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Morebitne stroške sodelovanja (dostop do spleta) nosijo udeleženci nagradne igre. Udeleženec se strinja in sprejema Pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri. Morebitne stroške sodelovanja (dostop do spleta) nosijo udeleženci sami. Vsaka oseba lahko v nagradni igri sodeluje samo enkrat.

4. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra poteka od datuma objave nagradne igre do preklica.

5. Pravila nagradne igre

Udeleženci v nagradni igri sodelujejo tako, da odgovorijo na nagradno vprašanje in sprejmejo Pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri. Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom. Žrebanje nagrajencev poteka ob sredah pred napovedanim dogodkom in sicer tako, da se izmed vseh udeležencev izžreba eden ali več nagrajencev. V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov lahko organizator sodelovanje v nagradni igri zavrne in ponovi postopek za žrebanje nagrajencev. V primeru, da nagrajenec ne prevzame nagrade, mu pravica do le - te propade in se ne prenese na naslednje razpoložljive termine. Enako velja tudi v primeru, da nagrajenec prevzame nagrado in je ne koristi. Termina koriščenja nagrade si dobitnik nagrade ne more izbirati.

V primeru odpovedi dogodka se nagrada prenese na naslendnji razpoložljiv termin.

6. Nagrade

Nagrada ni zamenljiva, izplačljiva v gotovini ali prenosljiva na tretjo osebo ter je ni možno zamenjati za storitev organizatorja.

7. Obveščanje in objava nagrajencev

Organizator bo nagrajenca obvestil po elektronski pošti ter rezultate žrebanja objavil na spletni strani. Pred prevzemom nagrade mora nagrajenec predložiti identifikacijski dokument. Nagrado nagrajenec prevzame na sedežu podjetja Izletnik Celje d.d..

8. Odgovornost organizatorja

Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje spletne strani »www.izletnik.si« ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge nedelovanja. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte sodelujočega v nagradni igri.

9. Varstvo podatkov

S sodelovanjem v nagradnem žrebanju udeleženec nagradnega žrebanja dovoljuje organizatorju zbiranje, obdelavo in hranjenje posredovanih osebnih podatkov skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB 1, Ur. l. RS, št. 94/2007). Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu. Organizator lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o nagradni igri, namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih, ter za druge trženjske namene. Organizator se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretji osebi, razen za potrebe izvedbe nagradne igre. Udeleženec nagradne igre lahko kadarkoli pisno prekliče svoje soglasje za uporabo posredovanih osebnih podatkov.

10. Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve in spremembe pogojev nagradne igre ter se zavezuje, da bo vse spremembe objavil na spletnem mestu »www.izletnik.si«.