Pogoji rezervacije

Rezervacija storitve prevoza je dokončna in pravilna, ko prevoznik prejme od naročnika pravilno izpolnjeno pisno naročilo prevoza in delno avansno plačilo.

1. PISNO NAROČILO

Pisno naročilo je popolno, ko vsebuje bistvene podatke:

natančen naziv in naslov naročnika, indentifikacijsko številko za DDV, kraj in uro odhoda ter predvideno uro in kraj prihoda, natančno navedbo poteka prevoza (Evropska direktiva 561/2006 v veljavi od 11.4.2007).

Na osnovi zgornjih podatkov se izvede rezervacija vozila in sicer tako, da se izpolni obrazec za rezervacijo prevoza, katerega lahko dobite tudi na upravi družbe Izletnik Celje d.d., oziroma v vseh poslovalnicah družbe.

2. ODPOVED REZERVACIJE OBČASNEGA PREVOZA

V primeru odpovedi prevoza na dan odhoda se naročniku zaračunajo stroški odpovedi v višini 10% ocenjene predračunske vrednosti prevoza. Odpovedi prevoza so možne na navedene telefonske številke ob delavnikih od 7.00 do 15.00 ure.

Aleksandra  STOJAKOVIĆ

telefon:  (0)3 42 53 422
e-mail:  pv@izletnik.si
mobitel (v ostalih nujnih primerih): 041 697 376

 

Peter JEVŠINEK

telefon: (0)3 42 53 426
e-mail: izletnik.pv@izletnik.si
mobitel (v ostalih nujnih primerih): 041 697 376

 

Ines PODJED

 telefon:  (0)3 42 53 417
 e-mail:  prevozi@izletnik.si 
mobitel (v ostalih nujnih primerih): 041 697 376