Dodatno

Pogosta vprašanja

Branje voznih redov

Vozni časi na levi strani se berejo od zgoraj navzdol. Pod rubriko "ime postajališča" so napisane postaje in postajališča skupno z razdaljami v KM od začetne do namembne postaje. Vozni časi pomenijo vedno čas odhoda. Kadar ima avtobus postanek, je postaja vpisana 2x. Vsaka kolona (stolpec) v voznem redu je na vrhu označena z režimom obratovanja. Kaj določen režim pomeni je označeno v "legendi" na koncu voznih redov.

 

Pravila za varno vožnjo z avtobusom

POSTAJALIŠČE

 - če je temno, na poti do postaje uporabite kresničko ali odsevni trak

 - vozilo čakajte na postaji ali mestu, kjer vozilo ustavlja (vsaj pet minut pred odhodom)

 - vozilo čakajte na ustrezni oddaljenosti od roba cestišča (če je možno, vsaj tri korake od roba vozišča)

VSTOPANJE V AVTOBUS

 - počakajte, da se vozilo ustavi, odprejo vrata in vam voznik dovoli vstopiti 

 - ne pozabite pozdraviti voznika

 - če na vozilo čaka več potnikov, brez prerivanja posamezno vstopajte v vozilo

SEDEŽNI RED IN UPORABA VARNOSTNEGA  PASU

 - v vozilu poiščite prost sedež in se pripnite z varnostnim pasom

 - na enem sedežu sedi le en potnik

 - med vožnjo ves čas sedite

 - med vožnjo ne vstajajte in ne hodite po vozilu

 - med vožnjo bodite obrnjeni v smer vožnje

 - presedanje med vožnjo ni dovoljeno

SKRB ZA ČISTOČO IN OBNAŠANJE NA AVTOBUSU

 - v vozilu se ne jé in pije

 - v vozilu ne puščajte smeti

 - v vozilu ne uničujte opreme namenoma ali iz malomarnosti

 - če povzročite škodo, ste dolžni povrniti stroške

 - v vozilu se kulturno obnašajte (ne vpijte, ne zadržujte prostega sedeža, se ne prerivajte, se ne prepirajte, se ne pretepajte…)

VOZNO OSEBJE IN SOPOTNIKI

 - med vožnjo ne motite voznika

 - do voznika in drugih potnikov bodite prijazni in vljudni

 - posebej bodite pozorni na mlajše in starejše potnike – če je potrebno, jim pomagajte

IZSTOPANJE IZ AVTOBUSA

 - počakajte, da se vozilo ustavi in si odpnite varnosti pas

 - izstopite pri zadnjih oziroma srednjih vratih

 - po izstopu počakajte, da vozilo odpelje in šele nato nadaljujte pot

PRAVILA, NAVODILA IN OBVESTILA

 - upoštevajte dodatna voznikova navodila ali navodila spremljevalcev

 

 

Izgubljeni predmeti

​Predmete, ki ostanejo pozabljeni na avtobusih, shranimo vsaj 6 mesecev na avtobusni postaji v Celju:

Izletnik Celje d.d.

Aškerčeva ulica 20

3000 Celje

tel.: +386 (0)3 42-53-455

 

Prevoz koles

ob prevozu z avtobusom Vam nudimo tudi prevoz vaših koles. Prevoz koles z avtobusom je možen pod naslednjimi pogoji: 

  • da ima avtobus prtljažni prostor (avtobusi mestne izvedbe ga nimajo),
  • da je v prtljažnem prostoru dovolj prostora (prednost ima osebna prtljaga potnikov),
  • da kolo ni umazano, oziroma da se s kolesom posledično ne umaže ostala prtljaga,  
  • da je možna varna namestitev kolesa, da se s tem izključi možnost poškodbe ostale prtljage in kolesa samega.
  • da je na avtobus pripeta prikolica za kolesa

 

Prevoz živali

Živali se z avtobusom ne smejo prevažati, razen v naslednjih primerih:

  • policijski psi in psi gorske reševalne službe v spremstvu vodnika, ki morajo biti na vrvici in imeti morajo nagobčnik,
  • psi vodniki za slepe in slabovidne, ki za vstop v avtobus ne potrebujejo nagobčnika,
  • manjše živali, ki morajo biti v kletki, košari, vreči oz. drugem primernem sredstvu za prevoz, tako, da zaradi tega niso ogroženi, ovirani oz. moteni drugi potniki. Nevarnih in strupenih živali ni dovoljeno prevažati. Živali se ne smejo prosto gibati po sedežu oz. vozilu in ne smejo onesnaževati vozila. Prevoz manjših živali prevoznik opravi le, če potnik prevzame zanje polno odgovornost in jamči, da izpolnjujejo vse pogoje, ki veljajo po veterinarski zakonodaji.

 

Varnostni pas

V avtobusih je uporaba varnostnega pasu obvezna, na vseh sedežih, kjer so varnostni pasovi vgrajeni.

Izjema so avtobusi mestnega potniškega prometa in avtobusi, ki imajo stojišča, na katerih osebe stojijo. 

 

Cenik postajnih storitev

Zakon o prevozih v cestnem prometu določa pogoje in način opravljanja prevozov potnikov v notranjem in mednarodnem cestnem prometu ter organizacijo in pristojnosti organov zadolženih za izvajanje in nadzor nad izvajanjem tega zakona. Prevoz potnikov v mednarodnem cestnem prometu se opravlja v skladu s tem zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo to področje ter mednarodnimi pogodbami, ki jih je sklenila Republika Slovenija. Če s posameznimi državami ni bila sklenjena posebna pogodba, se prevoz med njimi in Republiko Slovenijo opravlja v skladu z navedenim zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo to področje, ter večstranskimi mednarodnimi pogodbami ob upoštevanju načela vzajemnosti.

Povzetek pravic potnikov v avtobusnem prevozu

Splošni prevozni pogoji

Splošni pogoji za uporabo subvencioniranih vozovnic.pdf