Vizitka

Vizitka

Naš naslov je:

IZLETNIK CELJE d.o.o.
Aškerčeva ulica 20
3000 Celje
telefon:
faks:
e-mail:

+386 3 42 53 400
+386 3 54 84 980

ITA Izletnikova turistična agencija
Aškerčeva ulica 20
3000 Celje
telefon:
faks:
e-mail:

+386 3 428 75 00
+386 3 428 75 10

Izletnikova ŠOLA VOŽNJE
Aškerčeva ulica 20
3000 Celje
telefon:
faks:
e-mail:

+386 3 54 84 990
+386 3 54 85013

Delovni čas

Uprava družbe Izletnik Celje d.o.o.

od ponedeljka do petka od 7:00 do 15:00
sobota, nedelja in prazniki zaprto

Turistična agencija ITA in ŠOLE VOŽNJE

od ponedeljka do petka od 8:00 do 17:00
sobota, nedelja in prazniki zaprto

Uprava

Direktor: mag. Sandi Brataševec
Direktor: Miha Tavčar, FCCA
Direktor: Darko Šafarič
Člani ožjega vodstva
Vodja komercialnega sektorja: Boštjan Čokl
Vodja sektorja za promet in vzdrževanje vozil: Boris Kočevar
   
Vodja splošno kadrovske službe: Vesna Golner
Vodja finančno računovodske službe: Blaž Seražin

O podjetju

Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1952.

ID številka za DDV: SI22737120
Matična številka: 5143233
Številke transakcijskih računov
A Banka d.d. : SI56 0510 0801 4726 532
NLB: SI56 0237 9002 0045 171
Številka vpisa v sodni register: 1/00347-00, Okrožno sodišče v Celju
Organiziranost družbe: d.o.o.
   

Osnovni kapital:

942.659.86 EUR

Vodstvo družbe  
Darko Šafarič direktor

Miha Tavčar

Sandi Brataševec

direktor

direktor

 

Dejavnost

Družba Izletnik Celje d.o.o. je 19. decembra 2007 pridobila licenco za opravljanje naslednjih vrst prevozov:

  • Mednarodni prevoz potnikov v cestnem prometu
  • prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu

Priloge: LICENCA za prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu.pdf , LICENCA_za mednarodni prevoz potnikov za najem ali plačilo.pdf

Turistična agencija  ITA je 19.4.20015 pridobila licenci:

  • za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih aranžmajev
  • za opravljanje dejavnosti prodaje turističnih aranžmajev

Priloge: 

Licenca za opravljanje dejavnosti prodaje turističnih aranžmajev.pdf

Licenca ua opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih aranžmajev.pdf

Izletnikova Šola Vožnje  je 24.7.2006 in 24.11.2006 pridobila pooblastili:

  • za opravljanje dejavnosti šole vožnje

Priloge: Pooblastilo.pdf

 

in 21.4.2008  pooblastilo za izvajanje pridobivanja temeljnih kvalifikacij in rednega usposabljanja voznikov motornih vozil v cestnem prometu.

Priloge: 

Obvestila za javnost

-  POVZETEK PRAVIC POTNIKOV V AVTOBUSNEM PREVOZU.pdf

-  SPLOsNI PREVOZNI POGOJI.pdf

-  Splošni pogolji poslovanja avtobusne postaje Celje

-  Splošni pogoji Izletnikove turistične agencije