Vozniško dovoljenje

S svojim delovanjem smo pričeli leta 1990 in se ukvarjamo z usposabljanjem kandidatov za voznike motornih vozil vseh kategorij. Ker smo prevozno podjetje strmimo za tem, da naši kandidati dosežejo čim višji nivo znanja in so tako lahko kos nazahtevnejšim situacijam v prometu. Zato nam je v ponos, da tudi na izpitih dosegajo najboljši uspeh in so tako vodilni po uspešnosti na izpitnem centru Celje.

Ta znanja  lahko dosegamo  z strokovno usposobljenimi  inštruktorji in predavatelji,  z dolgo letno prakso, ter prilagajanjem poučevanja novim zahtevnostim prometa.

V skrbi za bodoči razvoj prometa in varovanja okolja smo pričeli z usposabljanjem dodatnih znanj za voznike, kot so: varčna vožnja, ki temelji na varčevanju porabe goriva, zmanjšanje obrabe motornih sklopov in defenzivne vožnje, pripravo za pridobitev temeljne kvalifikacije za voznike, ki je potrebna za profesionalno opravljanje poklica voznika v članicah evropske unije.

Vizija naše avto šole je usposobiti čim varnejše voznike, ki bodo skrbeli za prometno varnost, varovali okolje in infrastrukturo. Prav tako skušamo v projekt varnosti vključiti najmlajše udeležence prometa in jih tako skozi šolska leta usmeriti k pravilnemu pristopu prometne varnosti, varovanju zdravja in okolja.