Ponovno opravljanje

Program dodatnega usposablanja za varno vožnjo se mora udeležiti oseba, ki ji je izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja na podlagi kazenskih točk, ki niso bile zaradi prekrškov vožnje pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdarvil ali drugih psihoaktivnih snovi in jo v program napoti sodišče po opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu v primeru  odložitve izvrševanja prenejhanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, skladno z zakonom. ki ureja prekrške.

 

Dodatno usposabljanje za varno vožnjo

Dodatno usposabljanje za varno vožnjo je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela.

Teoretični del se izvede v obliki predavanja in razprave v obsegu 12 pedagoških ur in obsega vsebine o varnosti cestnega prometa, tveganjih vožnje. odgovornosti voznikov in psihosocialnih odnosih  med udeleženci v cestnem prometu.

Praktični del se izvede v obliki varne vožnje na poligonu z vozilom udeleženca usposabljanja, v obsegu 6 pedagoških ur. 

 

Informacije in prijave:

Osebno v pisrni šole vožnje na glavni avtobusni postaji v Celju al na tel.: 03 42 53 425  ali 051 660 660 oz. e pošta: solavoznje@izletnik.si