Zamenjava tujega vozniškega dovoljenja

Veljavno tuje vozniško dovoljenje lahko zamenja za slovesko vozniško dovoljenje:

  • tujec, ki ima na podlagi dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji prijavljeno prebivališče več kot 6 mesecev
  • državljan Republike Slovenije, ki se vrne iz tujine v Republiko Slovenijo zaradi stalnega prebivanja ali ima prijavljeno začasno prebivališče v Republiki Sloveniji več kot šest mesecev.

 

Postopek zamenjava tujega vozniškega dovoljenja za slovenskega:

Imetnik veljavnega tujega voniškega dovoljenja mora:

  • na Upravni enoti zaprosi za "Vlogo za pridobitev sloveskega vozniškega dovoljenja"
  • opraviti zdravniški pregled pri medicini dela
  • opraviti praktični del vozniškega izpita pred komisijo izpitnega centra.

 

Nato se imetniku veljavnega vozniškega dovoljenja izdanega v tujini zamenja za slovensko vozniško dovoljenje.Zamnejavo lahko opravite na katerikoli Upravni enoti v Republiki Sloveniji.

Izjeme:

Imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja druge države članice Evropske unije, Liechtensteina, Norveške, Islandije ali republike Hrvaške. ki stalno ali začasno prebiva v Republiki Sloveniji več kot šest mesecev lahko brez opravljanja vozniškega izpita in predložitve zdravniškega spričevala zamenja veljavno vozniško dovoljenje za slovensko vozniško dovoljenje. 

 

Informacije in prijave:

Osebno v pisarni šole vožnje na glavni avtobusni postaji v Celju ali na tel.: 03 42 53 425 ali 051 660 660 oz. e pošta: solavoznje@izletnik.si