ITA

izletnikova turistična agencija

Osnovnošolske otroke v žalski občini bo naslednja tri leta v šolo prevažalo podjetje Izletnik, d.o.o., Celje.

Osnovnošolske otroke v žalski občini bo naslednja tri leta v šolo prevažalo podjetje Izletnik, d.o.o., Celje. Pogodbo sta v sejni sobi Občine Žalec v imenu naročnika Občine Žalec in v imenu prevoznika Izletnika Celje podpisala župan Janko Kos in direktor Darko Šafarič, v sredo, 23. Avgusta. Podpisa pogodbe se je udeležila tudi vodja Urada za negospodarske javne službe mag. Nataša Gaber in ravnatelji šol (T. Tavčer).